Lämna förslag till Formpipe

Förslagslådan för inlämning av förslag är öppen året runt och töms en gång per år, den 15 november.

Varje medlemsorganisation i användarföreningen får lämna tre förslag per år. Från och med hösten 2015 hanteras förslag som gäller Möteshantering separat. De som använder möteshanteringen får dessutom lämna tre förslag som gäller denna funktion.

En första sammanställning av förslagen görs av Formpipe som också säkerställer att förslaget inte redan finns med i planerade releaser och att det är tekniskt lämpligt/möjligt att utveckla. Sammanställningen skickas därefter till användarföreningens styrelse.

Förslagen granskas och om det finns förslag som har samma syfte har användarföreningens styrelse rätt att föra samman dessa till ett gemensamt förslag. De som lämnat förslagen kommer att bli kontaktade om inlämnade förslag slås samman eller utgår.

Prioritering av förslagslistan görs av användarföreningens medlemsorganisationer genom ett röstningsförfarande. Varje förslag genererar 10 poäng, finns det till exempel 10 förslag har varje medlemsorganisation 100 poäng att fördela på valfritt sätt på de 10 förslagen. Röstning på förslag som gäller Möteshantering sker separat med egna poäng att fördela.

Förslagslistan skickas ut till medlemsorganisationerna för röstning under februari månad.

Resultatet av röstningen presenteras på användarföreningens halvårsträff.

 

Hur lämnar jag bäst ett förslag?

Om du inte kan eller vill använda mallen  – tänk på att förslaget bör innehålla följande information om följande:

  • Förslagsbeskrivning
  • Faktiska resultat
  • Förväntat resultat

Anteckningar/Kommentarer