Styrelsen 2018-2019

Styrelsen för användarföreningen består av 6 medlemmar som valts av deltagare närvarande vid årsmötet.
Du kontaktar lämpligen styrelsen via länkarna nedan.

Namn/E-post Titel Funktion Företag
Åsa Kempe Ordförande Nyköping kommun
Ann-Sofi Widmark Ledamot Ansvarig för Facebookgruppen ”Platina användargrupp” Finansinspektionen
Maria Thuresson Vice ordförande Kalmarsundsregionens Renhållare
Ann-Sofie Johansson-Nyberg Ledamot Medlemsansvarig Gävle kommun
Patrik Ingblom Sekreterare Region Halland
Panteha Fafara Ledamot Ansvarig hemsidan Stockholm stad

Valberedningen 2018-2019 hittar du här.